Európska komisia uverejnila ďalší usmerňujúci vzor štátnej pomoci s cieľom pomôcť členským štátom pri navrhovaní ich národných plánov podpory obnovy a odolnosti v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, pokiaľ ide o podporu digitalizácie spravodajských médií. Nadväzuje tak na uverejnenie jedenástich usmerňujúcich vzorov štátnej pomoci v decembri 2020. V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bude musieť každý národný plán vyčleniť minimálne 20 % výdavkov na podporu digitálnej transformácie. Podpora digitálnej transformácie spravodajských médií je nevyhnutná na rozvoj životaschopnosti sektora a na podporu dlhodobého rozvoja online médií a elektronického publikovania. Členské štáty môžu používať osobitnú e-mailovú schránku a horúcu linku, ktorú zriadila Komisia, na otázky týkajúce sa tejto a iných usmerňujúcich šablón.

 

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie