Euroguidance centrum v spolupráci s Europe Direct Žilina organizuje regionálny seminár v Žiline na tému kariérového rozvoja žiakov na základných i stredných školách. Slovenskí a českí rečníci predstavia inšpiratívne poradenské modely, zaujímavé iniciatívy a príklady dobrej praxe v poskytovaní kariérového poradenstva a kariérovej výchovy na školách.


Registrácia a viac informácií na: www.euroguidance.skKomu je seminár určený?

  • výchovní a kariéroví poradcovia na školách a v poradniach
  • riaditelia škôl
  • regionálny tvorcovia politík v oblasti školstva
  • neziskové a verejné organizácie, ktoré sa angažujú v oblasti kariérovej výchovy

Program

Download the PDF file .


program