• Zaujímajú vás témy extrémizmu, diskriminácie a radikalizácie mladých?
    • Chýbajú vám inovatívne aktivity, ktoré by tieto témy preniesli do vašej triedy?
    • Chcete získať knihu Romantické násilie, ktorá je spoveďou bývalého skinheda do školskej knižnice?

Prihláste sa na jednodňový seminár, na ktorom vám predstavíme metodickú príručku ku knihe Romantické násilie. Kniha je príbehom bývalého amerického skinheda Christiana Piccioliniho a zaujímavým spôsobom opisuje jeho cestu k pravicovému extrémizmu aj jeho postupný návrat zo sveta nenávisti.

Metodická príručka, určená prioritne stredným školám (použiteľná aj vyšších ročníkoch ZŠ), ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré reflektujú témy ako príčiny radikalizácie mladých, extrémizmus, identita, vylúčené skupiny, diskriminácia či občianska angažovanosť a ponúkajú interaktívne metódy citlivé k daným témam. Na seminári budete mať možnosť vyskúšať niekoľko aktivít a na cestu vám pridáme tlačenú verziu príručky a viac kusov knihy Romantické násilie. Lektorsky zabezpečia seminár autori a autorky aktivít a lektorky Človeka v ohrození.


Pre koho je seminár určený?

Prihlásiť sa môžu učiteľky a učitelia stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Seminár je otvorený aj iným pedagogickým pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o dané témy vo vzdelávaní (školské psychologičky a psychológovia, ľudia z neformálneho vzdelávania a pod.)

Kde a kedy?

  • Seminár sa uskutoční v utorok 23. októbra 2018 v Žiline – Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v čase od 9:00 – 14:00
  • Náklady na cestovné a obed sú hradené organizátorom – Človek v ohrození, n. o.

V prípade záujmu vyplňte online prihlášku a to najneskôr do 15.10.2018.


Ak máte nejaké otázky, kontaktujte Katarínu Karcolovú na katarina.karcolova@clovekvohrozeni.sk