Európska komisia včera otvorila verejnú konzultáciu k reforme koncepcie trhu Európskej únie s elektrinou. Jej cieľom je lepšie chrániť spotrebiteľov pred nadmernými cenovými výkyvmi, podporiť ich prístup k cenovo dostupnej a bezpečnej energii z čistých zdrojov a dosiahnuť väčšiu odolnosť trhu. Konzultácia podporí prácu Komisie na legislatívnom návrhu, ktorý by mala dodať v prvom štvrťroku tohto roka. Konzultácia bude prebiehať do 13. februára a bude zameraná na štyri hlavné oblasti:

  • zníženie závislosti účtov za elektrinu od krátkodobých cien fosílnych palív a podporu zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov;
  • zlepšenie fungovania trhu v snahe zaistiť bezpečnosť dodávok a naplno využívať alternatívy k dodávkam plynu, ako je skladovanie a reakcia na strane spotreby;
  • zvýšenie ochrany a posilnenie postavenia spotrebiteľov;
  • zlepšenie transparentnosti a integrity trhu a dohľadu nad ním.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie