Diskusia s ľuďmi, ktorí rozumejú Slovensku a Európe

Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavuje existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie tohto problému potrebuje Európa novú stratégiu rastu, ktorá zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva svoje zdroje.

Európska zelená dohoda je naším plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ. To dosiahneme tak, že výzvy v oblasti klímy a životného prostredia premeníme na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožníme spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.

A práve o životnom prostredí a Európskej zelenej dohode budeme diskutovať v prvej časti novej série Europe Direct Žilina s názvom: Ranná káva s Európou – Diskusia s ľuďmi, ktorí rozumejú Slovensku a Európe.

Premiérový diel sa uskutoční online dňa 30.04.2021 o 09:00 hod. a podujatím Vás bude sprevádzať PhDr. Alena Mičicová.

Diskusia sa koná v rámci kampane EÚ – Konferencia o budúcnosti Európy. 

Nájdete nás aj na: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/204