V mene informačného centra Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, by sme Vás poprosili o vyplnenie dotazníka pre náš PRIESKUM INFORMOVANOSTI –  KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY. 

Cieľom dotazníka je zistiť:
– úroveň informovanosti občanov v Žilinskom kraji ohľadne Konferencie o budúcnosti Európy
– záujem verejnosti o aktívne zapojenie sa do budovania budúcnosti EÚ.

Dotazník je anonymný a krátky, jeho vyplnenie Vám nezaberie veľa času. Prieskum bude trvať do 21.06.2021 a následne po jeho ukončení, vyžrebujeme piatich účastníkov, ktorí od nás dostanú zaujímavé vecné ceny.

Váš názor je pre nás dôležitý a za Vašu pomoc sme veľmi vďační.