Európska komisia dnes zverejnila mená 27 víťazov, ktorí sa zapojili do prekladateľskej súťaže pre stredné školy Juvenes Translatores. Účastníci si pri preklade mohli vybrať ktorúkoľvek kombináciu dvoch úradných jazykov EÚ. Z 552 možných jazykových kombinácií sa začínajúci prekladatelia rozhodli až pre 150 z nich. Téma tohto ročníka „Ako si poradiť v ťažkých časoch – v jednote je sila!” bola verným obrazom Európy v uplynulom roku. Do celoeurópskej prekladateľskej súťaže sa prihlásilo 55 študentov zo 14 škôl na Slovensku. Spomedzi nich sa víťazkou stala Tereza Kvokačková z Prešova.

 

Prekladatelia Európskej komisie vybrali 27 víťazov (jeden z každej krajiny EÚ) spomedzi takmer 2 800 účastníkov z celej Európy. Ďalších 248 študentov získalo osobitné uznanie za vynikajúci preklad. Najlepší mladí prekladatelia z celej EÚ budú pozvaní na online slávnostné odovzdávanie cien v piatok 2. júla 2021. Víťazi a ich učitelia sa tiež budú môcť stretnúť s profesionálnym prekladateľom z Európskej komisie a dozvedieť sa viac o preklade a jazykoch. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Za tie roky zmenil zážitok zo súťaže život mnohým z jej účastníkov a víťazov. Niektorí sa rozhodli študovať preklad na univerzite, iní sa pridali k prekladateľom Európskej komisie ako stážisti alebo kolegovia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie