Zaujímajú vás témy extrémizmu, diskriminácie a radikalizácie mladých? Chýbajú vám inovatívne aktivity, ktoré by tieto témy preniesli do vašej triedy? Chcete získať knihu Romantické násilie, ktorá je spoveďou bývalého skinheda do školskej knižnice?

Prihláste sa na jednodňový seminár, kde bude predstavená metodická príručka ku knihe Romantické násilie.


Pre koho je seminár určený?
Prihlásiť sa môžu učiteľky a učitelia stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Seminár je otvorený aj iným pedagogickým pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o dané témy vo vzdelávaní (školské psychologičky a psychológovia, ľudia z neformálneho vzdelávania a pod.)

Kde a kedy?

Seminár sa uskutoční počas jedného dňa v čase od 10:00 – 15:00. Náklady na cestovné a obed sú hradené organizátorom.

  • Lučenec 22. máj
  • Nitra 23. máj
  • Košice 29. máj
  • Prešov 30. máj
  • Banská Bystrica 5. jún
  • Ružomberok 13. jún
  • Bratislava 14. jún
  • Trenčín 20. Jún

V prípade záujmu vyplňte online prihlášku a to najneskôr 7 dní pred termínom semináru v danom meste. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte Katarínu Karcolovú na katarina.karcolova@clovekvohrozeni.sk


Plný text pozvánky nájdete nižšie, alebo na priloženom odkaze:  Pozvánka na seminár – Romantické násilie


Download the PDF file .