V piatok 27. novembra 2020, Vás pozývame sledovať 9. ročník tematických diskusií v oblasti poľnohospodárstvaVzhľadom na pandemickú situáciu sa poľnoinfo.sk. Do diskusií sa môžete aktívne zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Sli.do.
 
9:30 – 10:45 PLÁN ROZVOJA A OBNOVY  
Diskutujúci:
·       Jarmila Halgašová, členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
·       Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
·       Jaroslav Remža, generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu
·       Samuel Súkennik, riaditeľ Odboru politík a štatistiky MPRV SR
·       Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska 
11:00 – 12:30 EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA – Z FARMY NA STÔL
Diskutujúci:
·       Lukáš Víšek, člen kabinetu výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa 
·       Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
·       Andrej Gajdoš, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
·       Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
·       Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
13:00 – 14:15 SPOKOJNÉ ZVIERATÁ PRINÁŠAJÚ POĽNOHOSPODÁROM LEPŠIE VÝSLEDKY 
Diskutujúci:
·       Peter Juhás, pedagogický pracovník Katedry špeciálnej zootechniky SPU v Nitre
·       Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska
·       Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka