Sieť Informačných centier Europe Direct je v krajinách Európskej únie pojem a nástroj, ktorý je vo verejnosti dobre zavedený. EDIC-y, ako ich familiárne všetci volajú, v súčasnosti fungujú na približne 500 miestach po celej Európe. A možno aj mimo nej, ak sa nachádzajú na územiach mimo Európu, ktoré sú súčasťou napr. Francúzska či Portugalska.

Sieť EDIC aktuálne vstupuje do novej etapy vývoja: mandát získali na základe aktuálnej výzvy organizácie na 3 roky, teda do roku 2020, kedy končí mandát súčasnej Komisie. V rámci trojročného obdobia aktuálnych EDIC  budú zabezpečovať tiež podporu pre voľby do Európskeho parlamentu. Tri roky podľa všetkého ubehnú veľmi rýchlo a budú naplnené intenzívnou prácou.

Musím povedať, že na vízie  a ich napĺňanie sa podľa mňa dá tešiť. Zo všetkých strán sa ozýva nutnosť reforiem a rekonštrukcie mnohých oblastí činnosti EÚ. Fakt, že odíde silný člen Veľká Británia, otázky súvisiace s migráciou, nárastom extrémizmu, euroskepticizmu nemožno obísť. Predseda EK Juncker predstavil svojich 5 možných scenárov, ktoré musia byť starostlivo a neodkladne prediskutované. Musí sa vybrať scenár najviac vhodný pre všetkých. A to bude sizyfovská úloha, ale ja verím skúsenostiam a zručnostiam európskych harcovníkov, že keď im domáca politika v jednotlivých líderských krajinách EÚ umožní, pustia sa aj do nej a potom už proces pôjde rýchlo. Ako na stretnutí s Alexandrom Wintersteinom, Deputy Cheif Spokeperson EK z jeho úst zaznelo, národné vlády musia o budúcnosti EÚ hovoriť zodpovedne a včas, pretože práve ony určujú jej podobu. Ako zdôraznil, budúcnosť Európy sme my všetci, rozhodnutia vznikajú v jednotlivých štátoch, ich vládach a v Bruseli sa proces len facilituje. Nie je možné skrývať sa za formulky, ktoré tvrdia, že za rozhodnutiami stoja bruselskí úradníci a všetku kritiku orientovať len na nich.

Naše dva pracovné dni boli venované hlavným posolstvám, ktoré je potrebné odkomunikovať občanom EÚ. Otázka nestojí len tak, že čo chceme komunikovať, ale aj a čím ďalej, tým viac, ako to budeme komunikovať.

Zo zaujímavých príspevkov prvých prezentujúcich z DG Communication ( Bouygues Sixtine, Joffre Sara, Hagard Ben, Pesonen Timo) najviac rezonovalo:

  • pre EDIC-y je dôležité vyjsť von medzi ľudí, na akcie, kde sa stretajú ľudia, nečakať, že ľudia za nami prídu do kancelárií,
  • s občanmi treba organizovať dialógy. Formy a metódy môžu byť rôzne, treba sa orientovať podľa charakteru cieľových skupín. Doba praje sociálnym sieťam, teda dialóg môže prebiehať aj vo virtuálnom prostredí,
  • je nutné zabezpečiť spätnú väzbu od občanov. Do EK je potrebné poslať podnety z dialógov a postarať sa, aby žiadny podnet nezostal nepovšimnutý alebo zabudnutý,
  • treba nám viac šíriť príbehy obyčajných ľudí, ktorým Únia pomohla v ich každodennom živote. Tiež to platí naopak, podeliť sa o príbehy ľudí, ktorí sú hrdinovia bežného života a pomáhajú jednotlivcom alebo komunite s využitím podpory EÚ,
  • musíme pokračovať v prezentácií príkladov dobrej praxe, úspešných projektov, ktoré môžu byť motiváciou a inšpiráciou pre ostatných.

Na Slovensku je stále veľká časť ľudí presvedčená, že spoločná Európa je dobrý projekt. Našim malým prispením bude, ak sa ľudia aj v Žiline dostanú ku všetkým užitočným informáciám o EÚ a keď ich názor zaznie najprv na domácej a potom aj európskej pôde.

 

Alena Mičicová, manažérka EDIC Žilina