Európska komisia navrhuje zvýšiť v novom dlhodobom rozpočte financie určené na Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) o 9 miliárd EUR a Európsky námorný a rybársky fond (EMFF) o 500 miliónov EUR.

Z tejto sumy budú 4 miliardy EUR určené pre Európsky poľnohospodársky záručný fond SPP a 5 miliárd EUR pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Ďalších 15 miliárd EUR bude k dispozícii na rozvoj vidieka v rámci rozpočtu EÚ pre ďalšie generácie (Next Generation EU) na ďalšiu podporu vidieckych oblastí, ktoré majú zásadnú úlohu pri dosahovaní ekologického prechodu a pri plnení ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy a životného prostredia.

Viac nájdete na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_940

 

Zdroj: ec.europa.eu