Srdečne Vás pozývame na online podujatie Plán obnovy, zoznámte sa, ktoré organizujeme v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitnou knižnicou, Ministerstvom financií SR a ďalšími partnermi.

Plán obnovy pre Slovensko Vám predstaví poradca pre koordináciu a komunikáciu v sekcii plánu obnovy na Ministerstve financií SR, Dott. Adrián Staňo.

Cieľom podujatia je v prvom kroku poskytnúť základnú predstavu o skladbe dôležitého dokumentu, ktorý môže aj v našom regióne výrazne prispieť prostredníctvom alokovaných finančných zdrojov ku obnove a reštrukturalizácii po pandémii.

Diskusia je určená pre pozvaných zástupcov akademického prostredia, regionálnej a lokálnej samosprávy. Uskutoční sa v stredu 31.03.2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Zoom meeting.

Témy o ktorých budeme diskutovať:

  • zelená ekonomika
  • digitalizácia
  • vzdelávanie
  • veda a výskum
  • zdravotníctvo
  • verejná správa

Záznam z podujatia

Plán obnovy pre Slovensko podrobne predstavil poradca pre koordináciu a komunikáciu v sekcii plánu obnovy na Ministerstve financií SR, Dott. Adrián Staňo. Diskusiou vás sprevádzali riaditeľka Univerzitnej knižnice UNIZA, PhDr. Alena Mičicová a prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA, prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA.

Diskusia prebehla 31. marca 2021 cez aplikáciu Zoom.

Celý záznam z podujatia Plán obnovy, zoznámte sa, si teraz môžete spustiť nižšie v odkaze.