Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne .

Do 12. ročníka / r. 2018/ sa zapojilo až 130 škôl, a len 13 z nich mohlo postúpiť do druhého kola a zabojovať o miesto najlepšieho slovenského mladého prekladateľa. Vzhľadom na veľký záujem o túto súťaž, oslovila kancelária GR pre preklad v Bratislave s možnosťou zorganizovať sériu prekladateľských seminárov v 4 mestách – Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Žilina. Celkovo sa na semináre zaregistrovalo 54 škôl. Podmienkou na účasť na seminári bola organizácia školskej prekladateľskej súťaže v termíne od 23.11. do 5.12.2018 s použitím textov z oficiálnej súťaže Juvenes Translatores 2018. Do súťaže sa mohli zapojiť aj študenti z iných ročníkov (nielen 17-roční študenti). Študenti prekladali z anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka do slovenčiny. Tieto preklady vyhodnocovali najskôr učitelia v rámci školského kola a najlepší preklad za jednotlivé jazyky poslali na ďalšie posúdenie kancelárii GR pre preklad.

Prvý praktický seminár sa konal v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline 17. januára 2019 a zúčastnili sa na ňom školy z celého kraja / Žilina, Liptovský Mikuláš, Martin , Čadca/. Ako spoluorganizátor tohto podujatia sa podieľalo Informačné centrum Europe Direct Žilina. Seminár prebiehal podľa plánovaného programu v popoludňajších hodinách.

Naše ED-čko prezentovalo svoju činnosť a aktivity, ktoré uskutočnilo, a ktoré sú aj naplánované.

Celá aktivita prebiehala v pohodovej atmosfére, účastníci navštívili Informačné centrum ED, kde našli materiály a získali informácie o EÚ, pre svoju ďalšiu činnosť vo vzdelávaní na školách.