Ocenenia Natura 2000: EÚ odmeňuje vynikajúce výsledky v ochrane prírody v celej Európe

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius virtuálne vyhlásil držiteľov cien Natura 2000. Európska komisia tak ocenila aktivity, ktoré prispievajú k ochrane prírodného dedičstva a zvyšujú povedomie o sieti chránených území Natura 2000. Táto sústava chránených oblastí má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej EÚ. 85 uchádzačov súťažilo v piatich kategóriách: ochrana prírody, sociálno-ekonomické výhody, komunikácia, zmierenie záujmov a cezhraničná spolupráca a vytváranie sietí.

 

Šesť ocenených projektov pochádza z Belgicka, Bulharska, Fínska, Francúzska, Španielska a cezhraničný projekt zahŕňajúci partnerov z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Do projektu „Spoločné úsilie o bezpečné dopravné siete priateľské k divej prírode v Karpatoch” (Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians) sa zapojili slovenskí partneri z Národnej diaľničnej spoločnosti, zo Štátnej ochrany prírody SR a z centra excelentnosti SPECTRA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom projektu je ochrana karpatskej prírody, v ktorej sa nachádza bohatá fauna, flóra a biotopy, ktoré však ohrozuje rýchly nárast dopravnej infraštruktúry. Partnerstvo sa zameriava najmä na činnosti, ktoré by viedli k zlepšeniu rámca plánovania a rozvoja bezpečných a ekologických riešení cestnej a železničnej dopravy. To zahŕňalo aj zber údajov, spoločné terénne práce, budovanie kapacít, stretnutia zainteresovaných strán a semináre.

Podrobnosti:

Viac informácií

Komisia vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020

Európska komisia dnes vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej Európskej únii. Tohtoročné slávnostné udelenie cien REGIOSTARS, ktoré sa konalo počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest, sa po prvýkrát uskutočnilo v digitálnej podobe. V rámci tohtoročnej súťaže bol podaný rekordný počet prihlášok (206) a veľký záujem vyvolalo aj hlasovanie v kategórii cena verejnosti, do ktorého sa zapojilo 33 000 hlasujúcich. V rámci súťaže REGIOSTARS sa oceňujú projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré preukazujú vynikajúci kvalitu a ponúkajú nové prístupy v oblasti regionálneho rozvoja. Európska komisia udeľuje ocenenia REGIOSTARS od roku 2008. Komunikačné aktivity na európskej úrovni sa sústreďujú na súťažiace projekty s cieľom inšpirovať iné regióny a projektových manažérov v celej Európe. Každoročne sa súťaží v piatich kategóriách, ako aj o cenu verejnosti. 

Podrobnosti:

Tlačová správa