V stredu sme sa vybrali medzi občanov do Klientskeho centra MsÚ Ružomberok. Naším zámerom bolo osloviť ľudí a informovať ich o nebezpečenstve, ktoré so sebou prináša zmena klímy. Predstavili sme ambiciózny plán Európskej únie na zabezpečenie tejto hrozby, tzv. Európsku zelenú dohodu. Taktiež sme odpovedali na zvedavé otázky o opatreniach EÚ v reakcii na koronavírus.

Tí, ktorí sa pri našom infostánku pristavili, pýtali sa a vyjadrili svoj názor, dostali od nás okrem brožúriek, letáčikov, či iných informačných materiálov aj drobné darčeky.

Európska zelená dohoda

 Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie tohto problému potrebuje Európa novú stratégiu rastu, ktorá zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a v ktorom

  • sa dosiahnu do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynov
  • bude hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov
  • sa nezabudne na žiadneho jednotlivca ani región

Európska zelená dohoda je  plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ. To dosiahneme tak, že výzvy v oblasti klímy a životného prostredia premeníme na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožníme spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.