Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Vzhľadom na vývoj pandémie sa súťaž zorganizuje dištančnou formou ako online podujatie, v súlade aktuálne splatnými obmedzeniami pre pohyb osôb, pričom prihliadne k týmto dvom scenárom:

 – súťažný tím reprezentujúci školu sa môže fyzicky stretnúť

 – v prípade, ak nebude možné, aby tím súťažil spoločne na jednom mieste, budú členovia tímu súťažiť z rôznych lokalít (podľa trvalého bydliska), ale stále ako tím reprezentujúci svoju školu

Regionálne kolo bude uskutočnené online cez aplikáciu Zoom a novú webovú platformu Mladý eEurópan.

Registrácia

Uzávierka prijímania prihlášok je do 16. apríla 2021.

Žiadosť o registráciu do súťaže napíšte na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.sk

Do predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2021

V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488.

Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých študenti môžu čerpať vedomosti. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku, alebo o Slovinsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021. Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do piatku 16. apríla 2021.

Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2021

Dátum konania súťaže: 27. apríla – 28. apríla 2021

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. 

Hlavnými oblasťami tento rok sú: priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2021, konkrétne Portugalsko a Slovinsko. 

Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ . 

Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. 

Tešíme sa na Vašu účasť.