Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Vzhľadom na vývoj pandémie sa súťaž zorganizuje dištančnou formou ako online podujatie, v súlade aktuálne splatnými obmedzeniami pre pohyb osôb, pričom prihliadne k týmto dvom scenárom:

 – súťažný tím reprezentujúci školu sa môže fyzicky stretnúť

 – v prípade, ak nebude možné, aby tím súťažil spoločne na jednom mieste, budú členovia tímu súťažiť z rôznych lokalít (podľa trvalého bydliska), ale stále ako tím reprezentujúci svoju školu

Regionálne kolo bude uskutočnené online cez aplikáciu Zoom a novú webovú platformu Mladý eEurópan.

Registrácia

Uzávierka prijímania prihlášok je do 16. apríla 2021.

Žiadosť o registráciu do súťaže napíšte na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.sk

Do predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2021

V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488.

Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých študenti môžu čerpať vedomosti. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku, alebo o Slovinsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021. Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do piatku 23. apríla 2021.

Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2021

Dátum konania súťaže: 27. apríla – 28. apríla 2021

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. 

Hlavnými oblasťami tento rok sú: priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2021, konkrétne Portugalsko a Slovinsko. 

Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ . 

Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. 

Aktualizované

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2021

Tento rok organizovalo naše informačné centrum Europe Direct Žilina hneď dve regionálne kolá. Prvé sa konalo 27.04.2021 a v ňom sme spoznali víťaza za regióny Trstená, Námestovo, Nižná a Ružomberok. O deň neskôr sa konalo druhé regionálne kolo za regióny Žilina, Bytča, Čadca a Martin. 

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým tímom ďakujeme za účasť. Do národného kola postúpili víťazi regionálnych kôl, Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo a Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin. 

Celkové poradie regionálneho kola dňa 27.04.2021

  1. Miesto: Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
  2. Miesto: Spojená škola, Hattalova, Nižná
  3. Miesto: Súkromné Bilingválne Gymnázium, Ružomberok
 

Celkové poradie regionálneho kola dňa 28.04.2021

  1. Miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
  2. Miesto: Obchodná akadémia D.M. Janotu, Čadca
  3. Miesto: Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

Video