Pozvánka na kurz “výlet na západ v roku 1987”

Nežná revolúcia je dôležitým historickým míľnikom v našich novodobých dejinách avšak na
hodinách dejepisu sa k nim do hĺbky dostaneme iba málokedy. Zároveň máme počas
školského roka rôzne dni, počas ktorých hľadáme možnosti, čo robiť so študentmi.
PDCS ponúka novú simuláciu “výlet na západ v roku 1987” (interaktívnu výučbovú
metodiku využívajúcu formu učenia cez zážitok), ktorej cieľom je sprostredkovať mladým
ľuďom zážitok neistoty, aký si ešte pamätajú tí, čo pred r. 1989 cestovali a diskutovať o
tom, čo dnes pre nás znamenajú hranice.

17. novembra 2019 to bude už 30 rokov, odkedy sa zmenili politicko-spoločenské pomery
Slovenska a pre jej obyvateľov sa postupne začala zjednodušovať možnosť vycestovať do
zahraničia. Vďaka návratu demokracie a otvorenej spoločnosti sme súčasťou skutočne
slobodnej Európy a pre mladú generáciu je nepredstaviteľné, prečo mohol byť výlet na
Západ problém.

Dnes už môžeme lietať do celého sveta a do väčšiny krajín EU na to
nepotrebujeme ani cestovný pas. Ale nebolo to vždy tak. Ako sa cestovalo pred rokom 1989?
Čo všetko si vtedy ľudia museli vybaviť? Kto a čo rozhodovalo o tom, či vám bude umožnené
vycestovať? Prečo niektorí ľudia prichádzali o život, keď chceli prejsť cez hranice zatiaľ čo
dnes sa na tie isté miesta môžete ísť prejsť v rámci poobednej vychádzky s rodinou? Po
absolvovaní tohto zážitkového školenia dokážu študenti viac oceniť a pochopiť dôležitosť
mnohých programov pre mladých ľudí, ktoré ponúka európska únia.

Príďte to s nami zažiť, aby ste mohli tento zážitok sprostredkovať svojim študentom.

Pripravili sme pre Vás kompletnú metodiku s inštrukciami pre učiteľa, opisom rolí,
sprievodnými aktivitami, aj zoznamom odporúčanej literatúry, filmov a videí pre
žiakov i pre učiteľov.

Ponúkame ½-dňový kurz Výlet na Západ v r. 1987 pre učiteľov a učiteľky stredných škôl
(história, občianska náuka, etická výchova), prípadne aj učiteľov/ky 8-9 ročníka základných
škôl, zameraný na prácu s touto metodikou.

15.10. v Prešove, v RPICPO, 9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 01.10.2019)
22.10. v Žiline, v univerzitnej knižnici, 9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 08.10.2019)  – KURZ PLNE OBSADENÝ
5.11. v Trnave, bude spresnené , 9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 22.10.2019)
Počet miest na jeden kurz: 15 – 20

 Kurz je zdarma, účastníkom zabezpečíme pitný režim a občerstvenie, Účastníci si
hradia cestovné.
 Každý absolvent kurzu okrem samotnej metodiky a metodických materiálov
dostane publikáciu „Hodnotové strety hrou“, ktorá obsahuje desiatky aktivít a hier
určených pre rôzne vekové kategórie, využiteľných v rôznych predmetoch, nielen
spoločenskovedných.
 Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.gle/8UDKbFMDHPkLHE147

Dejepis sa neučí len v triede!

To, že dejepis sa veľmi efektívne učí nie len v škole som pochopila vďaka simulovanej ,,hre”
CESTA NA ZÁPAD V R. r. 1987. Žiaci Gymnázia Grösslingová 18 mali možnosť vžiť sa do
pocitov ľudí žijúcich v čase socializmu na Slovensku, ktorí cestovali cez hranice. Veľmi kladne
hodnotím precízne pripravenú metodiku, ktorá dbala na zainteresovanosť všetkých
študentov, od tých introvertnejších v pozorovateľských roliach zapisovateľov deja až po
najaktívnejších ,,hercov”, používanie rekvizít v exteriéri, a záverečné zhodnotenie i priestor na
diskusiu so všetkými zúčastnenými. Napokon, usmievavé tváre a rozhovory s rodičmi, ktorí sa
od svojich detí dozvedeli čo bolo v škole, predsa len viac ako zvyčajne, taktiež len potvrdili
vhodnosť takejto metódy aj v rámci dejepisu.
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa.

Mgr. Katarína Mochnacká
Učiteľka dejepisu na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave