Európska komisia dnes potvrdila záujem zapojiť sa do nástroja COVAX, ktorý má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade a pre každého, kto ich potrebuje. Komisia dnes v rámci úsilia Tímu Európa zároveň oznámila príspevok vo výške 400 miliónov eur vo forme záruk na podporu nástroja COVAX a jeho cieľov v kontexte iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus. Podrobné podmienky účasti a príspevku EÚ sa vypracujú v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch. Tím Európa je pripravený poskytnúť svoje odborné znalosti a zdroje pri práci v rámci nástroja COVAX s cieľom urýchliť a rozšíriť vývoj a výrobu globálnej ponuky vakcín pre občanov na celom svete.

Cieľom nástroja COVAX je urýchliť vývoj a výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zaručiť každej krajine na svete spravodlivý a rovnocenný prístup. Zapojenie EÚ do nástroja COVAX doplní prebiehajúce rokovania EÚ so spoločnosťami zameranými na výrobu vakcín s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu výrobcov vakcín a prispieť tak k celosvetovému úsiliu. Zámerom nástroja COVAX je nakúpiť 2 miliardy dávok do konca roka 2021, a to na základe rokovaní s diverzifikovaným portfóliom dodávateľov vakcín, ktoré sa budú týkať rôznych vedeckých technológií, času dodania a cien. Nástroj COVAX je poisťovací mechanizmus, ktorý zníži riziko pre výrobcov, ktorí sa boja investovať bez zaručeného dopytu, a pre krajiny, ktoré sa boja, že nedokážu zabezpečiť prístup k funkčnej vakcíne.

Viac na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1540