Európska komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” [Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený]. Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právne predpisy na lepšiu ochranu všetkých foriem života pred určitými údajnými rizikami rádiofrekvenčných elektromagnetických polí a mikrovlnného žiarenia, na ochranu pred určitými ďalšími údajnými vplyvmi 5G a súvisiacej digitalizácie na životné prostredie a na zabezpečenie účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných týmito novými formami komunikačných technológií, a to aj pred počítačovou kriminalitou.

Registrácia neznamená, že Komisia nejakým spôsobom potvrdzuje vecnú správnosť obsahu iniciatívy, za ktorú nesie výlučnú zodpovednosť skupina organizátorov. V skutočnosti viaceré tvrdenia uvedené v tejto iniciatíve sú v rozpore s veľkým množstvom vedeckých dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii, a s posúdeniami Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, orgánu povereného WHO.

Organizátori iniciatívy môžu po jej dnešnej registrácii začať zbierať podpisy. Ak táto iniciatíva získa do 1 roka 1 milión vyhlásení o podpore od najmenej 7 rôznych členských štátov, Komisia bude musieť podrobne preskúmať jej obsah a reagovať naň.

Podrobnosti:
Tlačová správa

„Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený”

5G a elektromagnetické polia

Európska iniciatíva občanov – webové sídlo

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie