Európska komisia dnes predložila dva návrhy s cieľom aktualizovať koordinovaný prístup k obmedzeniam voľného pohybu v rámci EÚ a zaviesť dodatočné záruky a požiadavky pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.
 
Vzhľadom na vysoký počet pozitívnych prípadov ako aj zvyšujúci sa počet ľudí nakazených  novým variantom koronavírusu v mnohých členských štátochEK výrazne odrádza od cestovania, pokiaľ nie je nevyhnutné. Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby zabezpečili fungovanie jednotného trhu a neprerušené dodávateľské reťazce. Nemalo by teda dôjsť k zatvoreniu hraníc alebo plošným zákazom cestovania. Komisia preto navrhuje aktualizovať odporúčanie Rady z minulého októbra. Nové varianty koronavírusu a nestála zdravotná situácia na celom svete si vyžadujú ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečného cestovania do EÚ. Komisia preto navrhuje dodatočné záruky a požiadavky pre medzinárodných cestujúcich, ktorí prichádzajú do EÚ. S cieľom zohľadniť najnovšie vedecké odporúčania Komisia navrhuje aj aktualizované kritériá pri rozhodovaní o uplatňovaní obmedzení na cesty do EÚ z jednotlivých krajín. Zohľadňuje pritom mieru testovania, pozitivitu testovania a výskyt nových variantov vírusu, ktorý môže vzbudiť obavy.
Podrobnosti:
Tlačová správa: cestovanie v rámci EÚ
Tlačová správa: cestovanie z krajín mimo EÚ
 
Oficiálne stanovisko Európskej komisie