Európska komisia dnes navrhla aktualizáciu odporúčania Rady o koordinácii obmedzení voľného pohybu v EÚ, ktoré boli zavedené v reakcii na pandémiu COVID-19. Keďže epidemiologická situácia sa zlepšuje a očkovacie kampane sa v celej EÚ urýchľujú, Komisia navrhuje, aby členské štáty postupne zjednodušili cestovné opatrenia, a to najmä pre držiteľov digitálneho COVID certifikátu. Komisia takisto navrhla aktualizovať spoločné kritériá pre rizikové oblasti a zaviesť mechanizmus „núdzovej brzdy”, ktorej cieľom by bolo rýchlo reagovať na potenciálnu obavu z výskytu nových variantov koronavírusu. Návrh obsahuje aj osobitné ustanovenia o deťoch s cieľom zabezpečiť jednotu rodín cestujúcich a harmonizovanie doby platnosti antigénových a PCR testov. Komisia aj naďalej vyzýva členské krajiny, aby sa postarali o hladké zavedenie COVID certifikátov do platnosti. Členské krajiny môžu vydávať a uznávať certifikáty už pred 1. júlom, teda pred tým, ako príslušné nariadenie vstúpi do platnosti.
Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie