6. septembra 2018 sa na Mariánskom námestí v Žiline konal už tradičný festival Inter Nos, na ktorom sme sa prvýkrát zúčastnili aj my, Europe Direct Žilina. O aký festival vlastne ide? Inter Nos – Medzi nami : chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí bez rozdielu, chce podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi. Poukazuje nato, že všetci tvoríme komunitu a dokážeme oceniť rôznorodosť.

Festival sa začal cca o 10.00 hod a prebiehal vo veselej a priateľskej nálade za slnečného počasia na námestí. Počas celého podujatia nás sprevádzala hudba a tanec z pódia. Zastúpenie prezentujúcich bolo rôznorodé : CVČ Žilina, Červený kríž, Únia nevidiacich a slabozrakých Žilina, Krajská knižnica v Žiline, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity spolu s EDIC Žilina, Diecézna charita ZA a mnoho ďalších.


INTER NOS 2018 - Mariánske námestie
« z 20 »


Naše ED-éčko malo pripravené aktivity pre návštevníkov stánku v podobe obrázkovej súťaže s historickými pamiatkami, monumentami v EÚ, tiež vedomostný kvíz o Európskej únii. Záujem bol aj o informačný materiál o Európskej únii. Ako odmenu sme venovali súťažiacim drobnosti EDIC ZA. Pri našom stánku sa pristavila široká škála návštevníkov festivalu – od škôlkárov, školákov, študentov – z OA Dolný Kubín, gymnazistov zo Žiliny, študentov OA zo Žiliny. Naše materiály a aktivity zaujali aj znevýhodnených návštevníkov, tiež seniorov, či mamičky s deťmi. Účasť EDIC ZA na festivale Inter Nos hodnotíme pozitívne a našou snahou bude zúčastniť sa na tomto podujatí aj nabudúce.