Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spúšťa podpornú iniciatívu EIT Community Booster zameranú na vývoj a rozšírenie nových spoločných projektov Bauhausu v snahe podporiť iniciatívu Nový európsky Bauhaus. V rámci tejto prvej výzvy na predloženie návrhov sa vyberie 20 inovačných podnikov, každý s rozpočtom do 50 000 EUR, ktorým sa poskytne financovanie na urýchlenie riešení zahŕňajúcich tri aspekty: udržateľnosť (klimatické ciele, obehovosť, nulové znečisťovanie a biodiverzita), estetika (kvalita skúsenosti a štýl nad rámec funkčnosti) a inklúzia (v prvom rade rozmanitosť, zabezpečenie prístupnosti a cenovej dostupnosti). Táto výzva je súčasťou širšieho rozpočtu 5 miliónov eur na činnosti Nového európskeho Bauhausu podporované zo zdrojov nového spoločenstva EIT v období 2021 až 2022. Výzva na predkladanie návrhov prebieha do 17. decembra 2021. Startupy a rozširujúce sa podniky sa môžu prihlásiť a rozvinúť svoje spoločné projekty. Pilotná fáza iniciatívy bola spustená začiatkom roka 2021 a medzičasom už podporila 13 spoločných projektov celkovou sumou 650 000 eur.
Podrobnosti:
 
Oficiálne stanovisko Európskej komisie