SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v roku 2018 16. ročník súťaže EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe

VÝZVA 2018 NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK
INZERCIA SAAIC


 

Download the PDF file .

 

Download the PDF file .