Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a tento ročník, už 12.  sa uskutočnil pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Snahou tohto podujatia je  presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Naopak, hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. Práve s dôrazom na tieto ciele bol zameraný tohtoročný festival  Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo 28. 9. 2018 , na Slovensku v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Poprade.


« 1 z 20 »

Naše Informačné centrum Europe Direct sa tiež zúčastnilo na tomto podujatí v Auparku v Žiline. Na festival sme si pripravili prezentáciu o podpore vedy a výskumu Európskou úniou. Informovali sme o úspešných projektoch v tejto oblasti, ktoré sú podporované z prostriedkov EÚ. Pre návštevníkov infostánku sme mali pripravené vedomostné kvízy o Európskej únii vo forme obrázkovej aj vo forme testu. Okrem toho sme mali niekoľko hlavolamov na jemnú motoriku, čo zaujalo najmä mladých návštevníkov nášho stánku. Na naše milé prekvapenie sa pri našom stánku pristavilo počas celého podujatia veľké množstvo mladých ľudí najmä študentov a žiakov základných a stredných škôl. Chceli si overiť, koľko toho vedia o EÚ, ale mali aj otázky , týkajúce podpory vedy, výskumu a inovácií Európskou úniou. Radi sme zodpovedali na ich otázky a súťažiacich sme odmenili drobnosťami z nášho  EDIC , alebo sladkosťami. Prítomnosť na tomto festivale nášho ED malo význam pre informovanie mladých študentov a žiakov o EÚ. Veď práve táto generácia bude vytvárať hodnoty a kroky pre ďalšiu budúcnosť a smerovanie Európy.