Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA naďalej pokračuje ako súčasť siete informačných centier v rámci Európskej únie. Tak, ako v uplynulom trojročnom  období,  bude naše informačné centrum aj v nasledujúcom päťročnom horizonte poskytovať informácie a vytvárať aktivity súvisiace s Európskou úniou pre širokú verejnosť. Skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas uplynulého pôsobenia, chceme ďalej uplatňovať a rozvíjať. Našou snahou je hľadať nové spôsoby a možnosti realizácie plánovaných podujatí. Chceme prehlbovať spoluprácu s doterajšími partnermi a zároveň vyhľadávať nové kontakty a cieľové skupiny na ďalšiu spoluprácu: 

  • občania nášho kraja, verejnosť
  • mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl, členovia akademickej obce
  • predstavitelia samospráv v kraji
  • členovia a predstavitelia neziskových organizácií
  • zástupcovia podnikateľskej sféry a regionálne zoskupenia 
  • štátne organizácie 

Nosnou líniou pripravovaných aktivít sú kľúčové témy o budúcnosti Európy: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie a spravodlivejšie hospodárstvo; sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia. 

Kde nás nájdete?

Kanceláriu Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA nájdete v budove Univerzitnej knižnice UNIZA. Pre vstup použite hlavný vchod. Kancelária sa nachádza v v priestoroch Požičovne UK UNIZA.

Ul. vysokoškolákov 24

011 48 Žilina

Telefón: +42141/513 1460

Mobil: +421908 928 488

E-mail: europedirectzilina@uniza.sk

Facebook: @europedirectzilina

Instagram:  @europedirectzilina

 

Otváracie hodiny

Pondelok 9:00 -15:00

Utorok 9:00 -15:00

Streda 9:00 -16:00

Štvrtok 9:00 -15:00

Piatok 9:00 – 15:00

O nás

Čo je Europe Direct?

Europe Direct je projektom Európskej komisie, ktorého cieľom je priblížiť Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom. V rámci EÚ je vytvorená sieť lokálnych Informačných centier Europe Direct v každej členskej krajine EÚ. Na Slovensku ich je 12.

VIDEO - Nové centrá Europe Direct