Komisia dnes prichádza s víziou vybudovať novú spoločnú kybernetickú jednotku, ktorá bude riešiť rastúci počet závažných kybernetickobezpečnostných incidentov ovplyvňujúcich verejné služby, ako aj život podnikov a občanov v celej Európskej únii. Pokročilé a koordinované reakcie v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú čoraz nevyhnutnejšie, keďže počet kybernetických útokov, ich rozsah a dôsledky rastú a výrazne ovplyvňujú našu bezpečnosť. Všetci príslušní aktéri v EÚ musia byť pripravení spoločne reagovať a vymieňať si relevantné informácie nie len na základe potreby poznať, ale aj potreby zdieľať. Cieľom spoločnej kybernetickej jednotky je zlúčiť zdroje a odborné znalosti dostupné v EÚ a jej členských štátoch s cieľom účinne predchádzať hromadným kybernetickobezpečnostným incidentom a krízam, odrádzať od nich a reagovať na ne. Kybernetickobezpečnostné komunity, vrátane civilnej oblasti, presadzovania práva, diplomacie a kybernetickej obrany, ako aj partneri zo súkromného sektora konajú príliš často samostatne. Vďaka spoločnej kybernetickej jednotke budú mať k dispozícii virtuálnu a fyzickú platformu pre spoluprácu: príslušné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ spolu s členskými štátmi postupne vybudujú európsku platformu pre solidaritu a pomoc v boji proti rozsiahlym kybernetickým útokom.

Odporúčanie o zriadení spoločnej kybernetickej jednotky je dôležitým krokom k dokončeniu európskeho rámca krízového riadenia kybernetickej bezpečnosti. Je konkrétnym výsledkom stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ a Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu a prispieva k bezpečnému digitálnemu hospodárstvu a spoločnosti. Súčasťou tohto balíka je dnešná správa Komisie o pokroku, ktorý sa v rámci Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu za posledné mesiace dosiahol. 
Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie