Zajtra, 28. februára o 10.00 hod sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave uskutoční diskusia o právach obetí, ktorá je súčasťou kampane Majme oči otvorené. Táto osvetová kampaň Európskej komisie k novej stratégii EU Strategy on Victims Rights (2020-2025) prebieha v 10 krajinách EÚ – jednou z nich je Slovensko. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o možnostiach podpory pre obete, pričom sa venuje rôznym typom násilia (násilie na ženách, xenofóbia, diskriminácia voči Rómom, homofóbia, násilie na deťoch). Hlavné heslo kampane Majme oči otvorené má za cieľ vyzývať ľudí, aby mali oči otvorené voči rôznym formám násilia, ktoré v spoločnosti zažívame. Kampaň je pritom zameraná predovšetkým na mladých ľudí.

 

Spíkri:

●       Ingrid Ludviková – hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ZEK)

●       Ing. Jozef Halcin – riaditeľ Odboru prevencie kriminality, Ministerstvo vnútra SR. Prevencia kriminality zastrešuje všetky typy násilia, ktorým sa kampaň venuje, spolupracuje s rôznymi organizáciami a prepája obete násilia s organizáciami / inštitúciami, ktoré im môžu poskytnúť pomoc.

●       Milada Madrová – InPoradňa Iniciatívy Inakosť: Iniciatíva Inakosť je hlavnou ľudskoprávnou mimovládnou organizáciou, ktorá sa usiluje o dosiahnutie rovnosti LGBTI ľudí na Slovensku. Inporadňa pritom poskytuje poradenstvo (sociálne, psychologické a právne) pre LGBTI ľudí.

 

Moderátori:

●       Veronika Cifrová Ostrihoňová – moderátorka, influencerka, ambasádorka kampane

●       Matej “Sajfa” Cifra – moderátor, influencer, ambasádor kampane

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie