Komisia víta dnešnú predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení, ktorým sa upravuje digitálne osvedčenie EÚ o COVID-19. To znamená, že osvedčenie (predtým nazývané digitálne zelené osvedčenie) je na dobrej ceste k tomu, aby bolo podľa plánu pripravené na používanie koncom júna. Dnešná dohoda sa dosiahla v rekordnom čase iba dva mesiace po predložení návrhu Komisie. Rokovania o osvedčení za Komisiu viedol komisár Didier Reynders v úzkej spolupráci s podpredsedami Věrou Jourovou a Margaritisom Schinasom a komisármi Thierrym Bretonom, Stellou Kyriakidesovou a Ylvou Johanssonovou. Politickú dohodu teraz bude musieť formálne prijať Európsky parlament a Rada. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla, pričom sa stanoví obdobie šiestich týždňov na postupné zavádzanie pravidiel pre tie členské štáty, ktoré potrebujú viac času. Komisia bude zároveň naďalej podporovať členské štáty pri finalizácii ich vnútroštátnych riešení na vydávanie a overovanie digitálneho osvedčenia EÚ o COVID-19 a poskytovať im technickú a finančnú podporu pri pripájaní sa k bráne.

 

Kľúčové prvky digitálnych osvedčení EÚ o COVID-19:

·        bude pokrývať očkovanie, vykonanie testu a prekonanie ochorenia,

·        bude k dispozícii v digitálnej a papierovej podobe v závislosti od výberu príjemcov a bude obsahovať digitálne podpísaný kód QR,

·        bude bezplatné, bude sa dať ľahko získať a bude dostupné aj osobám zaočkovaným pred nadobudnutím účinnosti nariadenia týkajúceho sa digitálneho osvedčenia EÚ o COVID-19,

·        môže byť dostupné pre členské štáty aj na vnútroštátne účely, ak je to stanovené vo vnútroštátnom práve,

·        členské štáty upustia od dodatočných cestovných obmedzení pre držiteľov digitálneho osvedčenia EÚ o COVID-19, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané na ochranu verejného zdravia,

·        Komisia takisto zmobilizuje 100 miliónov eur na podporu členských štátov pri poskytovaní cenovo prijateľných testov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrhy týkajúce sa digitálneho zeleného osvedčenia

Prehľad

Webové sídlo

Nové audiovizuálne materiály

Oficiálne stanovisko Európskej komisie