Včera, 9. mája 2018 sme mali v Informačnom centre Europe Direct Žilina milú návštevu, študentov SSUŠ Žilina, ktorí mali záujem dozvedieť sa niečo o Európskej únii. Keďže ich návšteva vyšla akurát na 9. máj – teda Deň Európy, bolo to aj trochu symbolické. Študenti prišli v dvoch skupinách s jeden a polhodinových časovým odstupom , keďže ich malo prísť viac ako päťdesiat. Napokon v prvej skupine boli druháci v počte 14 a v druhej skupine ich bolo 22. Najskôr sme mladých návštevníkov informovali o informačnom centre, jeho pôsobení na akademickej pôde Žilinskej univerzity v Žiline, v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA. Spolu s kolegyňou Silviou z knižnice sme im porozprávali o histórii Európskej únie, o dôležitých dátumoch pre EÚ, spomenuli sme aj symboly EÚ. Zamerali sme sa aj na najvýznamnejšie orgány EÚ – princípy ich fungovania, spomenuli sme významné osobnosti, pôsobiace v EÚ, aj zástupcov zo Slovenska. Nezabudli sme im ozrejmiť, prečo 9. máj – Deň Európy, či predsedajúce krajiny Rady EÚ v tomto roku. Po tomto informačnom predstavení Európskej únie sme pripravili zábavný kvíz , ktorý pozostával z priradenia hlavných miest k jednotlivým členským krajinám v EÚ, potom nasledoval kvíz z oblastí o EÚ, ktoré sme im predtým spomenuli. Atmosféra bola medzi študentami zábavná a priateľská. Pre spestrenie sme ich informovali aj o našej univerzitnej knižnici a o možnostiach ďalšieho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Po vyhodnotení kvízu sme víťazné tímy odmenili drobnosťami prezentujúcimi EDIC Žilina. Študenti odchádzali z knižnice v dobej a veselej nálade a veríme, že si k nám nájdu cestu aj individuálne, nielen v rámci školskej aktivity. Pre spomienku na túto peknú akciu v našom informačnom centre sme si urobili aj niekoľko milých fotografií, ktoré nám pripomenú naše posedenie v študovni Univerzitnej knižnice v UNIZA. Za EDIC Žilina ďakujeme za ústretovosť a pomoc kolegyniam knižnice.Okrem návštevy v informačnom centre sme navštívili i Kysucké Nové Mesto, kde sme spolu v spolupráci s YC Mládežníckou klubovňou strávili Deň Európy 2018 na miestnom námestí. Ako Europe Direct Žilina, tak i YC poskytovalo informácie prostredníctvom svojich vysunutých mini stánkov. Aj keď nás počasie celkom trápilo, zvládli sme ho spoločne a podujatie sa podarilo. Celkovo sme informovali desiatky okoloidúcich, ktorí vo väčšine vedeli aký to deň spoločne oslavujeme.