• Erasmus – to snáď netreba ani pripomínať 🙂
  • DiscoverEU – vlakové lístky zdarma po celej Európe.
  • Európsky zbor solidarity – v rámci neho môžete pracovať na dobrovoľníckych projektoch v iných krajinách a získať tak cenné skúsenosti.
  • Záruka pre mladých – jej cieľom je zabezpečiť pre mladých do 25 rokov kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.
  • Pri prijímaní rozpočtu EÚ sa Európsky parlament každý rok snaží o navýšenie prostriedkov na podporu zamestnanosti mladých.