Európska podpora Libanonu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová telefonovala s libanonským premiérom Hassanom Diabom, aby vyjadrila sústrasť a podporu obyvateľom Libanonu po ničivom výbuchu, ktorý zasiahol krajinu. Diskutovali najmä o pomoci, ktorú EÚ už poskytuje Libanonu a zahŕňa: rozmiestnenie vysoko vyškolených hasičov s vozidlami, psami a pohotovostným lekárskym vybavením vrátane pomoci libanonského Červeného kríža, vojenské plavidlo s vrtuľníkom na zdravotnícky odsun, ako aj ponuku zapojenia ďalších tímov, najmä pre chemickú, biologickú, rádiologickú a jadrovú detekciu. Na posúdenie rozsahu škôd bol európsky program monitorovania Zeme (Copernicus). Komisia mobilizuje aj viac ako 33 miliónov EUR na núdzové potreby, lekársku podporu a vybavenie i ochranu kritickej infraštruktúry v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a s migračnou krízou. Predsedníčka diskutovala s premiérom o dodatočnej podpore pri procese obnovy krajiny, ako aj o spôsoboch posilnenia vzájomných obchodných vzťahov. Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič potvrdil, že prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany už Komisia umožnila na mieste tragédie rozmiestnenie približne 250 záchranárov pochádzajúcich z Grécka, Francúzska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Talianska a Holandska. Navyše Taliansko, Dánsko, Švédsko, Francúzsko a Nórsko prostredníctvom...
Viac info

Zaistenie budúcej vakcíny proti koronavírusu pre Európanov

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19. Zamýšľaná zmluva so spoločnosťou Sanofi by umožnila nakúpiť vakcínu pre všetky členské štáty EÚ. Zámerom je, aby Komisia mala po preukázaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 k dispozícii zmluvný rámec na nákup 300 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Komisia ďalej intenzívne rokuje s inými výrobcami vakcín.Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti COVID-19. Komisia bude financovať časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou dohôd o predbežnom nákupe a vďaka čomu získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci. Poskytnuté finančné prostriedky sa budú považovať za preddavok za vakcíny, ktoré členské štáty nakúpia. EK sa takisto zaviazala zabezpečiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to kdekoľvek na svete. Preto sa jej od 4. mája 2020 podarilo získať takmer 16 mld. EUR v rámci celosvetovej iniciatívy v oblasti univerzálneho prístupu k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a celosvetovej obnovy s názvom Globálna reakcia na koronavírus. Podrobnosti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1439 ...
Viac info

EK schválila presmerovanie finančných prostriedkov na maďarsko-slovenských hraniciach

Európska komisia schválila presmerovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na zmiernenie dopadu pandémie a to pomocou úpravy programu Interreg na slovensko-maďarských hraniciach a úpravou programu Inovácia a udržateľný rast v podnikoch v Dánsku. Vďaka úpravám, budú prostredníctvom týchto programov poskytnuté dodatočné prostriedky určené na riešenie následkov krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Úpravou programu Interreg Slovensko-Maďarsko sa dočasne zvýši miera spolufinancovania zo strany EÚ na 100 % oprávnených výdavkov, čím príjemcom pomôže prekonať nedostatok likvidity pri realizácii ich projektov. V reakcii na koronavírus, Komisia navrhla v marci a v apríli balíky Investičnej iniciatívy, ktoré umožňujú presmerovanie financovania. Vďaka nim sú programy prispôsobiteľné a flexibilné. Už 18 krajín upravilo svoje programy politiky súdržnosti tak, aby presmerovali finančné prostriedky na boj proti dôsledkom pandémie.Podrobnosti: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/ ...
Viac info