Komisia predkladá novú stratégiu na zvýšenie udržateľnosti finančného systému EÚ

Európska komisia dnes prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť úroveň ambícií v oblasti udržateľného financovania. V novej stratégii udržateľného financovania sa predovšetkým stanovuje niekoľko iniciatív na riešenie zmeny klímy a iné environmentálne výzvy, pričom sa zvyšujú investície – a inkluzívnosť malých a stredných podnikov (MSP) – na prechod EÚ na udržateľné hospodárstvo. Návrhom normy EÚ pre zelené dlhopisy, ktorý bol dnes takisto prijatý, sa vytvorí vysokokvalitná dobrovoľná norma pre dlhopisy, z ktorých sa budú financovať udržateľné investície. Komisia dnes napokon prijala aj delegovaný akt o informáciách, ktoré majú zverejňovať finančné a nefinančné spoločnosti v súvislosti s tým, aké udržateľné sú ich činnosti, a to na základe článku 8 taxonómie EÚ. Tieto iniciatívy zdôrazňujú globálne vedúce postavenie EÚ pri stanovovaní medzinárodných noriem pre udržateľné financovanie. Komisia má v úmysle pracovať v úzkej súčinnosti so všetkými medzinárodnými partnermi, a to aj prostredníctvom Medzinárodnej platformy pre udržateľné financovanie, a spolupracovať na budovaní silného medzinárodného systému udržateľného financovania. Dnešnými návrhmi robí EÚ ďalší výrazný krok smerom k dosiahnutiu cieľov zelenej...
Viac info

Podujatie k stratégii v oblasti liečby ochorenia COVID-19

Komisia dnes a zajtra organizuje nové celoeurópske podujatie zamerané na nadväzovanie kontaktov s cieľom urýchliť a rozšíriť vývoj a výrobu liekov na ochorenie COVID-19 v EÚ, na ktorom sa stretne viac ako 250 účastníkov z 25 členských štátov a iných krajín. Cieľom tohto podujatia je tiež zvýšiť účasť spoločností v hodnotových reťazcoch EÚ v oblasti liečby ochorenia COVID-19, urýchliť prepojenie medzi organizáciami a spoločnosťami a pomôcť pri plánovaní výroby. Podujatie je súčasťou vykonávania liečebnej stratégie EÚ prijatej v máji 2021. Zameriava sa na vývoj a výrobu nových liekov, ako aj liekov s novou indikáciou na liečbu ochorenia COVID-19 vo všetkých štádiách choroby a vychádza najmä z nedávno uverejneného zoznamu piatich sľubných liekov. Podujatie organizuje pracovná skupina Komisie pre priemyselné rozšírenie vakcín a liekov na ochorenie COVID-19 v úzkej spolupráci s Európskou platformou pre spoluprácu klastrov a v partnerstve s Radou európskych bioregiónov (CEBR) a Európskou alianciou klastrov (ECA).Podrobnosti:Viac informácií Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Vidíme sa s Pavlom Jarčuškom

„Vďaka vakcíne proti COVID-19 chránime seba samých a svoju rodinu. Očkovanie proti koronavírusu chráni ale aj celú spoločnosť, ekonomiku a naše slobody," pripomína Pavol Jarčuška. Zaujíma vás, aký bude vývoj nákazy COVID-19 v prvej polovici roku 2021, do akej miery politici počúvajú názory odborníkov a vedcov počas koronakrízy a čo si myslí o spochybňovaní očkovania proti koronavírusu popredný slovenský infektológ a prorektor košickej univerzity Pavla Jozefa Šafárika profesor Pavol Jarčuška? Pozrite si naše prvé tohtoročné video zo série Vidíme sa. Nové diely Vidíme sa vychádzajú každý pondelok na YouTube Zastúpenia Európskej komisie aj na našom Facebooku. Jednotlivé epizódy môžete vypočuť aj v audio verzii, ako podcast na Spotify. Ladislav Miko v nich so svojimi hosťami pravidelne diskutuje o súčasnom dianí v Európskej únii a na Slovensku, ale aj o ich osobných názoroch na EÚ a jej politiky.Budeme vďační za zdieľanie diskusie s hashtagom #VidimeSaEU.Podrobnosti:Vidíme sa s Pavlom JarčuškomLink na stiahnutieFacebook Zastúpenia Európskej komisie na SlovenskuPodcast Vidíme sa na Spotify Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info