Posledná príležitosť stať sa víťazom Ceny EHSV za občiansku solidaritu venovanej boju proti koronavírusu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti, súkromné spoločnosti a jednotlivcov z Európskej únie a Spojeného kráľovstva, aby prihlásili svoje projekty do súťaže o jeho jedinečnú Cenu za občiansku solidaritu, vyhlásenú v júli. Zámerom EHSV je odmeniť až 29 projektov, ktorých tvorcovia preukázali bezprecedentnú odvahu a solidaritu v boji proti ochoreniu COVID-19 a jeho ničivým dôsledkom. Jeden vybraný projekt z každej členskej krajiny (plus jeden britský a jeden mimoeurópsky) získa cenu v hodnote 10 000 eur. Termín na podávanie prihlášok je 30. septembra 2020 o 12.00 hod a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2021 v Bruseli. Všetky projekty vrátane tých, ktoré predkladajú ziskové spoločnosti, musia byť výlučne neziskové a z verejných zdrojov nesmú dostávať viac ako 50 % svojich finančných prostriedkov.Iniciatívy musia byť priamo spojené s krízou, konkrétne zamerané na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 alebo na riešenie jej následkov. Má ísť o iniciatívy, ktoré sa už zrealizovali alebo ešte stále prebiehajú. Oprávnené sú aj projekty, ktoré boli vytvorené pred vypuknutím pandémie a ktoré boli prispôsobené tak, aby rýchlo reagovali na nové výzvy.Podrobnosti:Popis požiadaviek a prihlasovací formulárCena EHSV za občiansku solidaritu...
Viac info

POZVÁNKA: Ako ďalej, Európska únia?

Pozývame vás sledovať úvodné online podujatie so zaujímavými hosťami, na ktorom predstavíme novú iniciatívu EÚ - Konferenciu o budúcnosti Európy. Iniciatíva predstavuje unikátnu šancu vyjadriť svoj názor a zdieľať svoje predstavy a nápady o budúcnosti Európskej únie. To, ako sa zapojiť do Konferencie, čo je jej cieľom a čo znamená pre budúcnosť EÚ si predstavíme 8. júna o 10:00 na Facebooku a YouTube Zastúpenia EK. Podujatie bude moderovať vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Svoje otázky k téme môžete posielať cez platformu slido.com pod vstupným hashtagom #BuducnostPatriVam. Tlačovú správu nájdete v prílohe. Diskutovať prídu:·        Ivan Korčok - minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR·        Gerd-Uwe Weller - vedúci kancelárie skupiny Európskej investičnej banky na Slovensku·        Peter Kmec - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti·        Vladimír Bilčík - poslanec Európskeho parlamentu (Európska ľudová strana)·        Robert Hajšel - poslanec Európskeho parlamentu (Progresívna aliancia socialistov a demokratov) Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Európska komisia a Rakúsko zabezpečili vakcíny proti COVID-19 pre západný Balkán

Európska komisia a Rakúsko dnes oznámili uzavretie dohôd o dodávkach vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre západný Balkán. Európska komisia financuje 651 000 dávok vakcín BioNTech/Pfizer, o ktoré sa aj vďaka úsiliu Rakúska podelíme s našimi bezprostrednými susedmi. Prvá dodávka všetkým partnerom v regióne sa má uskutočniť v máji, pričom pravidelné tranže budú pokračovať až do augusta. Rakúsko sprostredkovalo poskytnutie týchto vakcín cez právne dohody medzi výrobcom a partnermi zo západného Balkánu. Dávky sú financované z balíka v hodnote 70 miliónov eur, ktorý Komisia prijala v decembri 2020, aby pomohla pokryť náklady na očkovacie látky zabezpečené na základe predbežných kúpnych zmlúv EÚ pre partnerov zo západného Balkánu. Celkové rozdelenie medzi jednotlivé krajiny bude vychádzať z epidemiologických potrieb, pričom sa v prvom rade uprednostnia zdravotnícki pracovníci a iné zraniteľné skupiny. Európska komisia sa zaviazala zabezpečiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to kdekoľvek na svete. Komisia preto okamžite zareagovala na výzvu WHO a od 4. mája 2020 vyzbierala takmer 16 miliárd eur...
Viac info