Účasť EDIC Žilina na 29. sneme ZMOS

V dňoch 23. – 24. 5. 2018 sme sa zúčastnili na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave. Slogan tohtoročného snemu bol „ Kvalitné služby a zodpovedné rozhodnutia“. Počas prvého dňa podujatia boli najskôr prednesené hodnotiace správy za uplynulé obdobie. Vystúpili predseda ZMOS-u Michal Sýkora a tiež podpredsedovia združenia. Na sneme mali príhovor aj najvyšší ústavní činitelia: prezident SR Andrej Kiska a predseda vlády Peter Pellegrini. Počas slávnostného galavečera boli vyhlásení víťazi ocenenia „Oskar bez bariér“ za rok 2017. Túto cenu získavajú samosprávy za odstraňovanie architektonických aj medziľudských bariér, za zjednodušovanie podmienok pre hendikepovaných občanov. Ocenenie za rok 2017 získali Bratislava - Staré Mesto a obec Lenka v okrese Rimavská Sobota. Okrem tohto ocenenia vyhlásili aj víťazov ankety „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“. Za rok 2017 tento titul získala obec Heľpa a mesto Spišská Belá. Udeľovanie oboch ocenení je už tradičnou súčasťou programu snemov ZMOS. Účasť na tohtoročnom sneme ZMOS má pre naše EDIC Žilina veľký prínos a...
Viac info
Deň Európy a ED Žilina

Deň Európy a ED Žilina

Včera, 9. mája 2018 sme mali v Informačnom centre Europe Direct Žilina milú návštevu, študentov SSUŠ Žilina, ktorí mali záujem dozvedieť sa niečo o Európskej únii. Keďže ich návšteva vyšla akurát na 9. máj – teda Deň Európy, bolo to aj trochu symbolické. Študenti prišli v dvoch skupinách s jeden a polhodinových časovým odstupom , keďže ich malo prísť viac ako päťdesiat. Napokon v prvej skupine boli druháci v počte 14 a v druhej skupine ich bolo 22. Najskôr sme mladých návštevníkov informovali o informačnom centre, jeho pôsobení na akademickej pôde Žilinskej univerzity v Žiline, v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA. Spolu s kolegyňou Silviou z knižnice sme im porozprávali o histórii Európskej únie, o dôležitých dátumoch pre EÚ, spomenuli sme aj symboly EÚ. Zamerali sme sa aj na najvýznamnejšie orgány EÚ – princípy ich fungovania, spomenuli sme významné osobnosti, pôsobiace v EÚ, aj zástupcov zo Slovenska. Nezabudli sme im ozrejmiť, prečo 9. máj – Deň Európy, či predsedajúce krajiny Rady...
Viac info