Konferencia o budúcnosti Európy: otvárame viacjazyčnú digitálnu platformu

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy pozostávajúca z predstaviteľov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie otvára viacjazyčnú digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá umožňuje všetkým občanom EÚ prispieť k formovaniu vlastnej budúcnosti a budúcnosti Európy ako celku. Platforma je k dispozícii v 24 jazykoch, aby sa o svoje myšlienky a názory mohli podeliť cez online podujatia občania z celej Únie. Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje otvorenú a inkluzívnu podobu poradnej demokracie, aká nemá v dejinách obdobu. Jej cieľom je dať ľuďom z celej Európy a zo všetkých oblastí života väčší priestor na vyjadrenie svojich očakávaní od Európskej únie, ktoré by potom mali pomôcť navigovať budúce smerovanie a politiky EÚ. Spoločné predsedníctvo sa zaviazalo, že na výsledky konferencie nadviaže opatreniami. Platforma bude v zmysle jednej z hlavných zásad konferencie úplne transparentná, keďže všetky príspevky a výsledky podujatí sa zozbierajú, rozanalyzujú a zverejnia. Hlavné myšlienky a odporúčania z platformy sa použijú ako podklad v paneloch európskych občanov a na plenárnych zasadnutiach, kde sa o nich bude diskutovať...
Viac info

MLADÝ EURÓPAN 2021 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vzhľadom na vývoj pandémie sa súťaž zorganizuje dištančnou formou ako online podujatie, v súlade aktuálne splatnými obmedzeniami pre pohyb osôb, pričom prihliadne k týmto dvom scenárom: - súťažný tím reprezentujúci školu sa môže fyzicky stretnúť - v prípade, ak nebude možné, aby tím súťažil spoločne na jednom mieste, budú členovia tímu súťažiť z rôznych lokalít (podľa trvalého bydliska), ale stále ako tím reprezentujúci svoju školu Regionálne kolo bude uskutočnené online cez aplikáciu Zoom a novú webovú platformu Mladý eEurópan. Registrácia Uzávierka prijímania prihlášok je do 16. apríla 2021. Žiadosť o registráciu do súťaže napíšte na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.sk Do predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2021 V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. Štatút súťaže ME 2021 Dodatok k súťaži ME 2021 Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam...
Viac info

Plán obnovy, zoznámte sa

Srdečne Vás pozývame na online podujatie Plán obnovy, zoznámte sa, ktoré organizujeme v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitnou knižnicou, Ministerstvom financií SR a ďalšími partnermi. Plán obnovy pre Slovensko Vám predstaví poradca pre koordináciu a komunikáciu v sekcii plánu obnovy na Ministerstve financií SR, Dott. Adrián Staňo. Cieľom podujatia je v prvom kroku poskytnúť základnú predstavu o skladbe dôležitého dokumentu, ktorý môže aj v našom regióne výrazne prispieť prostredníctvom alokovaných finančných zdrojov ku obnove a reštrukturalizácii po pandémii. Diskusia je určená pre pozvaných zástupcov akademického prostredia, regionálnej a lokálnej samosprávy. Uskutoční sa v stredu 31.03.2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Zoom meeting. Témy o ktorých budeme diskutovať: zelená ekonomika digitalizácia vzdelávanie veda a výskum zdravotníctvo verejná správa Záznam z podujatia Plán obnovy pre Slovensko podrobne predstavil poradca pre koordináciu a komunikáciu v sekcii plánu obnovy na Ministerstve financií SR, Dott. Adrián Staňo. Diskusiou vás sprevádzali riaditeľka Univerzitnej knižnice UNIZA, PhDr. Alena Mičicová a prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA, prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA. Diskusia prebehla 31. marca 2021 cez aplikáciu...
Viac info