Dezinformácie predstavujú jednu z najväčších výziev pre súčasné iniciatívy pri tvorbe pravidiel s cieľom regulovať obsah a zodpovednosť na internete. Ako na túto situáciu reaguje EÚ prostredníctvom nových legislatívnych návrhov? Čo pripravuje v tomto kontexte Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v avizovanom zákone o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu? Prezentácia odbornej štúdie pod názvom „Analýza vybraných právnych úprav navrhovaných Európskou komisiou a technologických riešení vo vzťahu k šíreniu dezinformácií a správaniu sa online platforiem”, ktorú pripravil tím odborníkov pod vedením Márie Bielikovej z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) z iniciatívy slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann (EPP/KDH).

 

Podujatia sa zúčastnili Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu (EPP/KDH), Anton Jelenčiak, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy MIRRI, Mária Bieliková, riaditeľka KInIT, Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a Katarína Klingová, Globsec.

 

Viac na webe

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie