Dôležitá informácia pre všetkých občanov EÚ pracujúcich, žijúcich či študujúcich v Spojenom kráľovstve!
Ak chcete v v Spojenom kráľovstve naďalej užívať rovnaké práva ako pred vystúpením ich z EÚ, je potrebné, aby ste si podali žiadosť o udelenie „statusu usadenej osoby” alebo „predbežného statusu usadenej osoby” do 30.6.2021.
Po tomto dátume od vás môže váš zamestnávateľ, lekár, prenajímateľ či banka žiadať, aby ste sa týmto statusom preukázali. Ak ho budete mať, môžete naďalej využívať svoj prístup k zdravotnej starostlivosti, dôchodkovému a sociálnemu zabezpečeniu v Spojenom kráľovstve, ako pred Brexitom. Ak žiadosť v rámci pobytovej schémy nestihnete podať, váš budúci pobyt v Spojenom kráľovstve môže byť nezákonný.
 
Viac informácií tiež na stránke 
 
Informačná brožúrka

Oficiálne stanovisko Európskej komisie