Konzultácie k zelenej obnove

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy „vlna renovácie" Tá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Budovy sú zodpovedné za 40 % spotreby európskej energie a 36 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Energeticky účinnejší stavebný fond by tak významne prispel k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a renovácie sú súčasťou plánu obnovy, ktorý Komisia predložila. Komisia konzultuje najmä zvýšenie miery a kvality renovácií budov prostredníctvom regulačných, politických a finančných nástrojov. Konzultácia potrvá do 9. júla a prijatá spätná väzba priamo prispeje k návrhom, ktoré má Komisia predložiť spolu s akčným plánom po lete.Komisia zahájila aj cielenú konzultáciu k vytvoreniu európskej normy v oblasti zelených dlhopisov, ktorá bude otvorená do 2. októbra 2020. Oficiálna norma EÚ o zelených dlhopisoch by mohla posilniť medzinárodnú úlohu eura a pomôcť konsolidovať EÚ ako globálny uzol zeleného financovania. Zelené dlhopisy sa stávajú obľúbené najmä pre investorov, ktorí hľadajú spôsoby na financovanie prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo...
Viac info

38 miliónov EUR na ochranu kritickej infraštruktúry pred počítačovými hrozbami

Komisia dnes oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest. Tri projekty (SAFETY4RAILS, 7SHIELD a ENSURESEC) budú pracovať na zlepšení prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania kybernetických a fyzických hrozieb pre metro a železničné siete, infraštruktúru pozemného priestoru a satelity, ako aj služby elektronického obchodu a doručovania. Dva ďalšie projekty (IMPETUS a S4ALLCITIES) sa zameriavajú na zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb a na ochranu občanov v prípade bezpečnostných incidentov vo verejných priestoroch. Podpora je súčasťou záväzku EÚ vybudovať silnú kultúru kybernetickej bezpečnosti a lepšie schopnosti odolávať potenciálnym kybernetickým hrozbám a útokom a účinne na ne reagovať.Otázky a odpovedeProjektyHorizont 2020 ...
Viac info

Pozvánka na online diskusiu: Financovanie európskej obnovy

Pozývame vás na online diskusiu k návrhu Fondu obnovy, ktorý predstavila Európska komisia koncom mája. Komisia chce do rekonštrukcie európskej ekonomiky po koronakríze investovať jeden bilión eur a peniaze má získať na finančných trhoch, pomocou záruk spoločného európskeho rozpočtu. Cieľom diskusie je hľadať efektívnu európsku odpoveď na hospodárske dôsledky koronakrízy a zameria sa pozíciu Slovenska, spôsob rozdelenia prostriedkov a nástroj, ktoré budú pri obnove použité. Diskutovať bude Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a poslanci Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (EPP), Robert Hajšel (S&D) a Michal Šimečka (Renew Europe). Podujatie organizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a EURACTIV Slovensko a moderovať ho bude Zuzana Gabrižová (EURACTIV Slovensko).Viac informáciíRegistrácia...
Viac info