Posledná príležitosť stať sa víťazom Ceny EHSV za občiansku solidaritu venovanej boju proti koronavírusu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti, súkromné spoločnosti a jednotlivcov z Európskej únie a Spojeného kráľovstva, aby prihlásili svoje projekty do súťaže o jeho jedinečnú Cenu za občiansku solidaritu, vyhlásenú v júli. Zámerom EHSV je odmeniť až 29 projektov, ktorých tvorcovia preukázali bezprecedentnú odvahu a solidaritu v boji proti ochoreniu COVID-19 a jeho ničivým dôsledkom. Jeden vybraný projekt z každej členskej krajiny (plus jeden britský a jeden mimoeurópsky) získa cenu v hodnote 10 000 eur. Termín na podávanie prihlášok je 30. septembra 2020 o 12.00 hod a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2021 v Bruseli. Všetky projekty vrátane tých, ktoré predkladajú ziskové spoločnosti, musia byť výlučne neziskové a z verejných zdrojov nesmú dostávať viac ako 50 % svojich finančných prostriedkov.Iniciatívy musia byť priamo spojené s krízou, konkrétne zamerané na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 alebo na riešenie jej následkov. Má ísť o iniciatívy, ktoré sa už zrealizovali alebo ešte stále prebiehajú. Oprávnené sú aj projekty, ktoré boli vytvorené pred vypuknutím pandémie a ktoré boli prispôsobené tak, aby rýchlo reagovali na nové výzvy.Podrobnosti:Popis požiadaviek a prihlasovací formulárCena EHSV za občiansku solidaritu...
Viac info

Únia kapitálových trhov: Komisia podporí európske kapitálové trhy

Európska komisia dnes uverejnila nový ambiciózny akčný plán na posilnenie únie kapitálových trhov Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch, pričom najdôležitejšou prioritou je zabezpečiť, aby sa Únia zotavila z bezprecedentnej hospodárskej krízy spôsobenej koronavírusom. K zvládnutiu tejto úlohy zásadným spôsobom pomôže rozvoj kapitálových trhov EÚ a zabezpečenie prístupu k trhovému financovaniu. Veľké a integrované kapitálové trhy uľahčia obnovu EÚ a zaistia, aby podniky – predovšetkým tie malé a stredné – mali prístup k zdrojom financovania a aby európski sporitelia s dôverou investovali do budúcnosti. Dynamické kapitálové trhy budú oporou aj pre zelenú transformáciu a digitalizáciu Európy a pomôžu vytvoriť inkluzívnejšie a odolnejšie hospodárstvo. Dnes predstavený akčný plán má tri hlavné ciele:zabezpečiť, aby hospodárska obnova EÚ bola ekologická, digitálna, inkluzívna a odolnejšia,dosiahnuť, aby EÚ bola pre jednotlivcov, ktorí chcú dlhodobo sporiť a investovať, ešte bezpečnejším prostredím,začleniť kapitálové trhy jednotlivých štátov do skutočne celoúnijného jednotného kapitálového trhu. Únia kapitálových trhov je nesmierne dôležitá pre dosiahnutie kľúčových cieľov hospodárskej politiky, ku ktorým patrí: obnova po koronakríze, inkluzívne...
Viac info

Jednotné európske nebo

Jednotné európske nebo: udržateľnejší a odolnejší manažment letovej prevádzky Európska komisia včera navrhla doplnenie regulačného rámca jednotného európskeho neba v nadväznosti na európsku zelenú dohodu. Cieľom je modernizovať manažment európskeho vzdušného priestoru a vytvoriť udržateľnejšie a efektívnejšie letové trasy. To môže znížiť emisie z leteckej dopravy až o 10 %. Návrh prichádza v situácii, keď treba v dôsledku prudkého poklesu leteckej dopravy spôsobeného pandémiou koronavírusu zvýšiť odolnosť nášho manažmentu letovej prevádzky tým, že sa uľahčí prispôsobenie dopravných kapacít dopytu. Neprispôsobenie kapacít riadenia letovej prevádzky by viedlo k dodatočným nákladom, meškaniam a emisiám CO2. V roku 2019 len samotné meškania stáli EÚ 6 miliárd EUR, čo viedlo k 11,6 milióna ton (Mt) nadmerných emisií CO2. Povinnosť pilotov, aby lietali v preťaženom vzdušnom priestore namiesto toho, aby zvolili priamu dráhu letu, spôsobuje zbytočné emisie CO2. To isté platí aj vtedy, keď letecké spoločnosti využívajú dlhšie trasy, aby sa vyhli spoplatneným zónam s vyššími sadzbami. Európska zelená dohoda, ale aj nový technologický vývoj, ako napríklad širšie využívanie bezpilotných...
Viac info