EÚ financuje prepravu zdravotníckeho tovaru, lekárskych tímov a pacientov

Krajiny Európskej únie môžu odteraz žiadať o dodatočné financovanie z nástroja núdzovej podpory na prepravu základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov s koronavírusom. Toto financovanie dopĺňa podporu, ktorá je už dostupná z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, a dodávky osobných ochranných prostriedkov z rezervy rescEU. Dnes bolo v rámci pilotnej operácie úspešne dodaných viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov do Bulharska. Súčasťou nákladu bolo viac ako 500 000 rúšok, ktoré nakúpilo Bulharsko, ale dopravné náklady hradila EÚ. Balík v objeme 220 mil. eur bol vyčlenený na podporu: dopravy zdravotníckych pomôcok na miesta, kde sú najviac potrebné. EÚ pritom financuje dopravu zásielok núdzovej pomoci do členských štátov, prepravy pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín, ak hrozí preťaženie zdravotníckych služieb, aby sa zabezpečila liečba pre čo najväčší počet ľudí, presunu zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom tam, kde najviac potrebujú lekársku pomoc. Viac...
Viac info

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú podporu 9,6 milióna EUR na zatvorenie Hornonitrianskych baní

Európska komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, že Slovenská republika poskytne verejnú podporu ťažobnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na zmiernenie sociálneho vplyvu zatvorenia jej banských celkov v Handlovej a Novákoch do roku 2023. Podpora vo výške 9,6 milióna EUR bude spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Komisia posúdila opatrenie na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä na základe rozhodnutia Rady 2010/787/ EÚ, ktoré umožňuje členským štátom podporovať uzatváranie nekonkurencieschopných uhoľných baní s cieľom zmierniť sociálny dosah plynúci z ich uzavretia. Cieľom pomoci je uľahčiť proces ukončenia prevádzky a podporiť zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie. Štátna podpora bude pokrývať najmä výdavky zodpovedajúce priemernému platu týchto zamestnancov. Počas šiestich mesiacov sa budú môcť zúčastniť rekvalifikačného programu, čo im umožní nájsť si nové zamestnanie, pričom budú naďalej zamestnávaní v HBP. Viac informácií bude k dispozícii pod číslom SA.56844 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži....
Viac info

Komisia zverejnila stratégiu EÚ v oblasti vakcín

Komisia predstavila európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Chce tak pomôcť chrániť ľudí na celom svete. Účinná a bezpečná vakcína proti koronavírusu je najlepším spôsobom, ako natrvalo ukončiť túto pandémiu. Kľúčovým faktorom je pritom čas. Čím skôr vakcínu vynájdeme, tým viac životov a živobytí zachránime a ušetríme miliardy eur. V tejto stratégii, ktorá sa opiera o mandát od ministrov zdravotníctva členských štátov, sa navrhuje spoločný prístup na úrovni EÚ. Vývoj vakcíny je zložitý a zdĺhavý proces. Dnešnou stratégiou Komisia podporí úsilie urýchliť vývoj bezpečných a účinných vakcín tak, aby boli k dispozícii o 12 až 18 mesiacov, prípadne skôr. Ak chceme tento zložitý zámer naplniť, musíme uskutočňovať klinické skúšania a súbežne s tým investovať do výrobnej kapacity, aby sme dokázali vyrobiť milióny či dokonca miliardy dávok účinnej vakcíny. Komisia je pripravená v plnej miere podporiť úsilie tých, ktorí vakcíny vyvíjajú.Cieľom stratégie je zabezpečiť kvalitné, bezpečné a účinné vakcíny, umožniť členským štátom a ich obyvateľom urýchlený prístup k vakcínam a súčasne zaujímať popredné miesto v globálnom úsilí o solidaritu...
Viac info