EK zriadila Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA)

Európska komisia dnes zriadila Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jeho cieľom je predchádzať núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať. HERA umožní predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zhromažďovania spravodajských informácií a rozvoja potrebných kapacít v oblasti reakcie. V prípade núdzovej situácie HERA zabezpečí vývoj, výrobu a distribúciu liekov, očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení – ako sú rukavice a rúška, ktoré počas prvej fázy reakcie na koronavírus často chýbali. HERA je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie, ktorého zriadenie predsedníčka von der Leyenová oznámila vo svojej správe o stave Únie v roku 2020, a zaplní medzery v reakcii a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie. Pred zdravotnou krízou – vo „fáze pripravenosti" – bude HERA úzko spolupracovať s inými agentúrami EÚ a vnútroštátnymi zdravotníckymi agentúrami, priemyslom a medzinárodnými partnermi. Vo fáze pripravenosti bude HERA úzko spolupracovať s inými agentúrami EÚ a vnútroštátnymi zdravotníckymi agentúrami. Bude posudzovať hrozby, zhromažďovať spravodajské informácie, vyvíjať modely na predpovedanie ohniska nákaz, podporovať výskum a inovácie, riešiť problémy na...
Viac info

Komisia navrhuje digitálne zelené osvedčenie

Európska komisia dnes predložila návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Digitálne zelené osvedčenie (zaužívané aj ako COVID pas) bude dôkazom o tom, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, má negatívny výsledok testu, alebo ochorenie COVID-19 prekonala. Bude k dispozícii bezplatne v digitálnom alebo papierovom formáte. Bude obsahovať kód QR na zaistenie bezpečnosti a pravosti certifikátu. Komisia vybuduje digitálnu bránu, aby bolo možné overiť všetky osvedčenia v celej EÚ, a bude podporovať členské štáty pri technickej realizácii osvedčení. Členské štáty budú naďalej zodpovedné za rozhodnutie o tom, od ktorých obmedzení v oblasti verejného zdravia vzťahujúcich sa na cestujúcich upustia, ale takéto výnimky budú musieť uplatňovať rovnakým spôsobom aj na cestujúcich, ktorí sú držiteľmi digitálneho zeleného certifikátu. Pri cestovaní v EÚ by nárok na digitálne zelené osvedčenie mali mať všetci občania – očkovaní aj neočkovaní. S cieľom zabrániť diskriminácii osôb, ktoré nie sú očkované, Komisia navrhuje vytvoriť nielen interoperabilné potvrdenie o očkovaní, ale aj potvrdenie...
Viac info

EÚ investuje ďalších 100 miliónov na podporu výskumu vakcín

Európska komisia bude sumou 100 miliónov eur spolufinancovať výzvu, ktorú vyhlásila Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) na podporu rýchleho vývoja očkovacích látok proti novému koronavírusu. Táto podpora je súčasťou záväzku Komisie investovať 1 miliardu EUR z programu Horizont 2020, európskeho programu pre výskum a inovácie, do naliehavo potrebného výskumu a inovácií s cieľom vyvinúť diagnostické testy, liečbu, vakcíny a iné preventívne nástroje na zabránenie šírenia koronavírusu. Cieľom CEPI, v spolupráci s priemyselnými partnermi, je rýchlo vytvoriť široké portfólio najpokročilejších vakcín, ktoré by mohli byť účinné proti koronavírusu a zabezpečiť ich rozsiahlu produkciu. Z programu Horizont 2020 bude financovaná výskumná a inovačná činnosť, nie samotná vakcína. Viac informácií na: https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-supports-vaccine-research-additional-eu100-million-2020-jul-22_sk...
Viac info