Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov

Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov

Euroguidance centrum v spolupráci s Europe Direct Žilina organizuje regionálny seminár v Žiline na tému kariérového rozvoja žiakov na základných i stredných školách. Slovenskí a českí rečníci predstavia inšpiratívne poradenské modely, zaujímavé iniciatívy a príklady dobrej praxe v poskytovaní kariérového poradenstva a kariérovej výchovy na školách. Registrácia a viac informácií na: www.euroguidance.sk Komu je seminár určený? výchovní a kariéroví poradcovia na školách a v poradniach riaditelia škôl regionálny tvorcovia politík v oblasti školstva neziskové a verejné organizácie, ktoré sa angažujú v oblasti kariérovej výchovy Program program...
Viac info
Čo teda robí EÚ pre mladých ľudí?

Čo teda robí EÚ pre mladých ľudí?

Erasmus - to snáď netreba ani pripomínať :) DiscoverEU - vlakové lístky zdarma po celej Európe. Európsky zbor solidarity - v rámci neho môžete pracovať na dobrovoľníckych projektoch v iných krajinách a získať tak cenné skúsenosti. Záruka pre mladých - jej cieľom je zabezpečiť pre mladých do 25 rokov kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže. Pri prijímaní rozpočtu EÚ sa Európsky parlament každý rok snaží o navýšenie prostriedkov na podporu zamestnanosti mladých. ...
Viac info