Akú si predstavujeme budúcnosť Európy? Čo je potrebné ponechať, zmeniť, či upraviť? Všetky tieto otázky rezonujú medzi širokou verejnosťou. Preto sme rozhodli ísť medzi ľudí a pýtať sa na ich názory, návrhy a skúsenosti k tejto téme priamo v uliciach mesta. Touto anketou, ktorú sme nazvali “Street Europe”, sme chceli zistiť, aký je záujem občanov nášho regiónu o Európsku úniu, jej fungovanie, politiky a priority do budúcnosti. Naším zámerom bolo aj  posilniť informovanosť verejnosti o iniciatíve “Konferencia o budúcnosti Európy” a jej online platforme.

Vyhodnotenie ankety

V ankete sme dokopy oslovili 84 respondentov, v období od 15. do 18. júna 2021. Pre všetkých odpovedajúcich, s ktorými sme sa spoločne rozprávali na Námestí Andreja Hlinku a Mariánskom námestí v Žiline, sme mali pripravené krátke štyri otázky. 

Na otázku, či sa už stretli s pojmom Konferencia o budúcnosti Európy, odpovedala jedna štvrtina (27%) áno a 73% opýtaných sa s týmto pojmom nestretla. 

Na otázku, ako by opísali budúcnosť Európy jedným slovom, dominovali slová ako:

  • Jednotná
  • Lepšia
  • Zelená
  • Slobodná

Ako najväčší prínos pre našu krajinu od vstupu do EÚ vidia naši respondenti v cestovaní, voľnosti, či v prijatí jednotnej meny Euro. 

Najväčšie nedostatky EÚ, ktoré respondenti označili a chcú ich zmenu k lepšiemu,  sú najmä problémy spojené s byrokraciou, s veľkými rozdielmi v mzdách medzi členskými štátmi EÚ, či väčšie právomoci pre krajiny.